Realizacje

Wybrane realizacje

Zakończone:

1. "Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz uzupełnienie obowiązującej bazy EGiB w systemie EWMAPA FB dla jednostki ewidencyjnej 180805_4 - Nowa Sarzyna Miasto" - Zamawiający: Powiat Leżajski, woj. podkarpackie

2. "Uzupełnienie baz danych BDOT500 i GESUT w systemie EWMAPA dla obrębów: Grodziec Mały, Klucze, Krzekotów, Stare Serby, Szczyglice, Turów i Wilków położonych w gminie Głogów" - Zamawiający : Powiat Głogowski, woj. dolnośląskie

3. "Opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 w systemie GEO-INFO 7 MAPA dla obrębów: Dalki i Winiary, Gm. Gniezno" - Zamawiający: Powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie

4. "Opracowanie warstw wektorowych na potrzeby dostosowania Systemu LPIS do wymagań wynikających z reformy WPR (warstwa_EFA2) - część 1 "obszar OB1" - Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

5. "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji map do celów projektowych, pod potrzeby opracowania projektów budowlanych dla zadań inwestycyjnych - Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów SP. z o.o., woj. podkarpackie

6. "Skanowanie i georeferencja dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kalibracja map do bazy danych mapy numerycznej" - Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, woj. wielkopolskie

7. "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla obszaru gminy Pakosław, o powierzchni ok. 2000 ha, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa" - Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, woj. wielkopolskie


8. "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000  w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa dla części obszaru gminy Rawicz i Miejska Górka oraz dla części obszaru gminy Jutrosin" - Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, woj. wielkopolskie

9. "Utworzenie bazy BDOT500 oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów zeskanowanych na podstawie i w zakresie wszystkich możliwych do wykorzystania materiałów znajdujących się w PZGiK w Świdwinie dla m. Świdwin w powiecie świdwińskim." - Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie

10. "Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Wołczyn i części obszaru gminy Kluczbork" - Zamawiający: Powiat Kluczborski, woj. opolskie

11. "Założenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej na kompleksie wojskowym w Świętoszowie" - Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

12. "Założenie baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów: Ceber, Chociemyśl, Głogówko, Moszowice, Kozie Doły, Krzekotówek, Kulów, Skidniów, Sobczyce i Zabiele położonych w gminie Kotla" - Zamawiający: Powiat Głogowski, woj. dolnośląskie

13. "Założenie baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów: Białołęka, Droglowice, Kaczyce, Kotowice, Leszkowice, Pęcław, Piersna, Turów, Wierzchownia, Wietszyce i Wojszyn położonych w gminie Pęcław" - Zamawiający: Powiat Głogowski, woj. dolnośląskie

 

W trakcie realizacji:

1. "Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych w zakresie opracowania map do celów projektowych w związku z rozbudową i modernizacją sieci gazowej na terenie działania zakładu w Krakowie - obszar Nowy Targ" - Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Zakład w Krakowie


2. "Opracowanie wektorowej warstwy niestabilnych elementów proekologicznych EFA na potrzeby Systemu LPIS" - Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3. "Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ - SYSTEM S.A."

4. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 143505_4 Wyszków" Zamawiający: Powiat Wyszkowski, woj. mazowieckie

5. "BDOT500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski - obszar wiejski" Zamawiający: Powiat Brzeski, woj. opolskie

6. "Dostawy bazy GESUT" dla obszarów: gminy Kościan, miasto Kościan, gmina Krzywiń, miasto Krzywiń, miasto Czempiń, części gminy Śmigiel" Zamawiający: Powiat Kościański, woj. wielkopolskie

7. "Założenie bazy danych BDOT500, inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz konwersja elementów towarzyszącym budynkom w geometrycznej bazie EGiB w gminie Wyry" Zamawiający: Powiat Mikołowski, woj. śląskie

8. "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" - Tura I - część IX - POWIAT OSTROŁĘCKI, Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Partner: Powiat Ostrołęcki, woj. mazowieckie.

9. "Dostawa bazy GESUT - Założenie inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu obornickiego" Zamawiający: Powiat Obornicki, woj. wielkopolskie

10. "Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojewo, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki, wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września. Zamawiający: Powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie

 

Script logo